We investeren in veilig en gezond werken, zowel in onze eigen locatie als bij onze klanten. We hebben bijvoorbeeld onze vrachtwagens uitgerust met unieke bovenlaadkleppen die het fysieke werk aanzienlijk verlichten voor onze medewerkers. We doen ook ons best om het milieu te ontzien. Niet alleen door een kwalitatief hoogwaardig product te bieden met een lange levensduur dat door goed onderhoud nóg langer ingezet kan worden, maar ook door te investeren in moderne (interne) transportmiddelen die uitgerust zijn met brandstof- en elektriciteitsbesparende motoren. Als bewijs van onze inspanningen zijn we ISO 9001 en VCA gecertificeerd. 

Certificaten Alvero

ISO

ISO 9001 – ons kwaliteitskeurmerk

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Wij streven hierbij naar een continue verbetering van onze dienstverlening en de producten in ons assortiment. Met behulp van het ISO 9001 systeem hebben wij dit vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Alvero heeft kwaliteit in haar beleid geïntegreerd en een kwaliteitssysteem ingevoerd dat gericht is op een continue verbetering.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs het

Kwaliteit

 • Voldoen aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers
 • Volgen en toepassen van ontwikkelingen
 • Verzamelen en analyseren van gegevens t.v.b. het bedrijfsbeleid
 • Versterken van de betrokkenheid en motivatie van alle medewerkers 

ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

ISO

VCA – ons veiligheidskeurmerk

Wij hebben het VCA* certificaat omdat veilig werken, intern en op locatie bij klanten voor ons en vooral voor onze medewerkers van het allergrootste belang is. Dit wordt vastgelegd in het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu beheersysteem. Alvero heeft veiligheid in haar beleid geïntegreerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving en de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het milieu. Ook wordt steeds rekening gehouden met de veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en zijn we op zoek naar continue verbetering.

De VCA* procedures zijn met name gericht op:

 • inventariseren van gevaarlijke situaties;
 • onderhouden en keuren van materieel;
 • opleiden van medewerkers;
 • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • geven van voorlichting omtrent veilig werken;
 • Milieu, arbo en veiligheid:
 • maatschappelijke zorgvuldigheid betrachten;
 • zoveel mogelijk inkopen van milieuvriendelijke producten;
 • beperken van het brandstofverbruik en energieverbruik;
 • controles op orde en netheid;
 • veilig werken, zowel intern als op locatie.

VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn.

Ubu chair
Ubu chair, een 100% duurzaam product in ons assortiment.

Onze ambitie: kantoorinrichting helemaal circulair maken

Alvero is sinds haar begindagen onderdeel van de circulaire economie. Al ver voor de eeuwwisseling geloofden we in bezitten in plaats van gebruiken. Op korte én lange termijn. Het zit in onze hele bedrijfsvoering. Behoud en waarde van materialen borgen we door zo min mogelijk nieuws in te kopen. Wanneer alleen nieuw meubilair een behoefte kan invullen, kopen we in met verantwoordelijkheid voor de toekomst. Als bewijs van onze inspanningen zijn we ISO 14001 en FSC gecertificeerd.

ISO14001

ISO 14001 – ons milieukeurmerk

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. We betrekken deze informatie bij het ontwikkelen van ons milieubeleid, waardoor ISO 14001 aansluit bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

"Hout is ons oudste bouwmateriaal, maar ook het materiaal van de toekomst. Het is immers dubbel circulair: een natuurlijk, hergroeibaar materiaal en ook nog eens prima te hergebruiken."

Mark Kemna, FSC Nederland

FSC

FSC – ons duurzame keurmerk

Bossen zijn misschien wel ons kostbaarste bezit. Zowel voor mensen als dieren die er direct of indirect afhankelijk van zijn. Bossen zijn een bron van biodiversiteit en onmisbaar voor een stabiel klimaat. Al bijna 30 jaar is het de missie van FSC om bossen te herstellen en te beschermen. Als FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook ter wereld, is sprake van een gezond bos dat leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk instrument tegen ontbossing. Het FSC-logo op een product betekent dat het materiaal afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dit geldt voor álle producten die uit een bos kunnen komen, naast hout en papier bijvoorbeeld ook rubber, houtskool of bamboe. Wij kiezen ook alleen maar voor FSC-producten, want dat geeft de boseigenaar de middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent ook dat bos niet kan worden omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt. Voor ons geldt dat we alles moeten doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk hout in de producten die wij verhuren, FSC-gecertificeerd is.