Comfortabel vergaderen in een monument

In Utrecht staat een eeuwenoud monument met een rijke geschiedenis: Paushuize. Sinds 1954 is dit bijzondere pand in bezit van de provincie Utrecht. Die liet het duurzaam renoveren en restaureren tot het meest energiezuinige monument in Nederland met verschillende functies: het fungeert als representatieve zetel van de commissaris van de Koningin én is tevens beschikbaar voor exclusieve bijeenkomsten in besloten kring of vergaderingen. Het pand kreeg zijn historische waarde terug en won flink aan functionaliteit. Een van de doelen van de renovatie was gebruiksverbetering. Delen van het pand die eerst leeg stonden, kunnen na de renovatie gewoon gebruikt worden.

De provincie koos voor de combinatie van representativiteit, duurzaamheid en flexibiliteit. In eerste instantie voor maand. Uiteindelijk twee jaar omdat het goed beviel. Huren maakt dat mogelijk.

Vergaderopstelling huren Paushuize Utrecht
Zowel kleine als grote vergaderopstellingen werden geleverd in de Paushuize.

Maximale flexibiliteit met huur

Enkele zalen in dit monumentale gebouw doen nu dienst als vergaderruimte. Voor nu. Het is nog de vraag of het altijd vergaderzalen gaan blijven. Om mee te kunnen blijven bewegen, koos de provincie Utrecht binnen de representatieve en duurzame invulling van het pand voor huur van het meubilair. Huren van vergadermeubilair bleek al snel de beste optie en Alvero de beste partner. Verschillende vergaderopstellingen zijn inmiddels langdurig in gebruik.

Zoek je ook een oplossing die hierop lijkt of heel wat anders?

Wat je vraag ook is, Alvero kan je werkomgeving altijd verder helpen. Tijdelijk of structureel. Je hoeft alleen maar contact op te nemen.

Team Alvero