Social Fairness

Bij Alvero hechten we groot belang aan onze sociale verantwoordelijkheid. Dat betekent dat onze producten niet alleen kwalitatief hoogwaardig moeten zijn, maar ook dat ze op een eerlijke en duurzame wijze tot stand komen. We zijn kritisch op de gebruikte materialen en op de omstandigheden waarin mensen eraan hebben gewerkt. Daarom stellen we hoge eisen aan alle partijen met wie wij zaken doen.

De wereld draait niet om Alvero. Wij selecteren onze leveranciers om die reden bewust op ecologische en sociale criteria. We vinden het belangrijk dat we de herkomst van onze producten kennen en dat de wijze van productie voldoet aan onze maatschappelijke normen en waarden. Die brengen wij actief bij onze toeleveranciers onder de aandacht. Zo wensen wij alleen samen te werken met organisaties die, net als wij, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren.

Ook intern verlangen we veel van onszelf. In onze personeelssamenstelling hebben we oog voor diversiteit, zowel in cultuur, geslacht als leeftijd. Daarnaast bieden we onze mensen volop kansen om zich te ontwikkelen, juist ook degenen voor wie een carrière op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Alle medewerkers mogen ons daarop aanspreken. Zo proberen we zowel binnen als buiten ons bedrijf een heel klein steentje bij te dragen aan een mooiere wereld.