Alle projectenLange Termijn Huur

PARK 20|20

Innovatie begint hier

Duurzaamheid, flexibiliteit én financiële armslag

Het kantoormeubilair in het Experience Center komt uit de duurzaam geproduceerde lijn van Cradle to Cradle-gecertificieerd leverancier Ahrend Inrichten. Als verhuurspecialist heeft Alvero een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelingen van een greenleaseovereenkomst, waarbij duurzaamheid en flexibiliteit centraal stonden. In het voorstel zijn onder andere onderhoud, een gegarandeerde restwaarde aan het eind van de looptijd en de zorg voor de totale logistiek met transportmiddelen met een lage CO2-uitstoot opgenomen. Deze constructie geeft bedrijven met hart voor mens en milieu én toekomstvisie meer financiële armslag om hun idealen te verwezenlijken en daarmee een voorbeeld te zijn voor anderen.  

Wat is Cradle to Cradle?

Owen Zachariasse, sustainibility officer bij Delta Development, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Park 20|20. Hij legt uit waar Cradle to Cradle voor staat: “In deze filosofie staan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal, maar wel in gelijkwaardige verhouding tot de mens en zijn economische belangen.  De drie belangrijkste uitgangspunten zijn afgeleid van de natuur. Ten eerste: Afval bestaat niet, alles is een bron voor iets anders. De hoogwaardige materialen die we gebruiken, moeten veilig en gezond zijn en meerdere levenscycli krijgen. Niet door te recyclen, waarbij je eigenlijk altijd een product krijgt dat inferieur is aan het product waar het uit ontstaan is. Wij denken liever in termen van upcycling: de duurzame grondstoffen die we gebruiken, moeten een basis vormen voor een toekomstig product dat in kwaliteit minimaal gelijk is aan zijn voorganger. Punt twee: Gebruik nieuwe energie en put daarbij uit wat de directe omgeving aan bronnen te bieden heeft. Nederland heeft bijvoorbeeld veel wind en water. Logisch dat die hier dus als energiebron dienen. Het laatste uitgangspunt is het creëren van diversiteit. Ook hierbij speelt interactie met de directe (natuurlijke) omgeving een belangrijke rol.  Al deze punten bij elkaar zorgen voor een omgeving waarin mens en natuur elkaar ondersteunen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het welzijn van de mensen die gebruikmaken van de gebouwen en uiteindelijk ook voor de winst.”

Lease als oplossing 

Wie geïnteresseerd is in Cradle to Cradle hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Delta Development deelt zijn kennis graag in het speciaal daarvoor ingerichte Experience Center. Owen Zachariasse: “Wij zijn continue op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe producten die bij deze filosofie passen en dat doen we heel breed: van energie tot vloerbedekking, van bouwmaterialen tot kantoorinrichting. We hebben daar al een heel aantal jaren onderzoek in zitten en delen onze kennis graag, zodat iedereen er iets aan heeft.  We maken zo veel mogelijk gebruik van producten en leveranciers die door het Cradle tot Cradle Products Innovation Institute getest en gecertificeerd zijn. Belangrijk daarbij is dat de producent eigenaar blijft van de geleverde producten en dus ook van de grondstoffen. Op die manier hoeft de gebruiker niet na te denken over het afvoeren van producten, waar hij in de regel niets meer mee kan dan afvoeren als afval. De verantwoordelijkheid ligt bij de producent, die eigenaar blijft van zijn producten en dus niet steeds nieuwe grondstoffen in hoeft te kopen. Om dat mogelijk te maken is lease een belangrijk middel dat investeren in productinnovatie ook financieel haalbaar maakt.”