MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Alvero hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Alvero wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de bijdrage aan duurzaamheid.. Daarbij zijn de managementaspecten people, planet en profit niet alleen internationaal geaccepteerde maatstaven, maar voor Alvero ook de kenmerken voor goed ondernemerschap. Als de verhouding tussen deze drie aspecten goed is en gewaarborgd blijft, vormt dat een stabiele basis voor het verder verbeteren van de organisatie. 

MVO beleid

MVO is voor Alvero onlosmakelijk verbonden met kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid (VCA*), dus hebben we dat in ons managementsysteem voor KMAV (kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid) verweven. Alle voor niveau 3 relevante stakeholders worden betrokken in het MVO beleid: directie, medewerkers, leveranciers, strategische partners en klanten.