MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Alvero hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Alvero wil haar verantwoordelijkheid nemen voor de bijdrage aan duurzaamheid.. Daarbij zijn de managementaspecten people, planet en profit niet alleen internationaal geaccepteerde maatstaven, maar voor Alvero ook de kenmerken voor goed ondernemerschap. Als de verhouding tussen deze drie aspecten goed is en gewaarborgd blijft, vormt dat een stabiele basis voor het verder verbeteren van de organisatie. 

Strategie

Alvero is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau 3. Hierbij vormt de Deming Cirkel (Plan-Do-Check-Act) de leidraad. Daarnaast zal er de komende jaren aandacht besteed gaan worden aan het leveren van circulaire inrichtingen voor lange termijn.

MVO beleid

Alvero hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Alvero wil haar verantwoordelijkheid nemen voor haar bijdrage aan duurzaamheid. Daarbij zijn de managementaspecten people, planet en profit niet alleen internationaal geaccepteerde maatstaven, maar voor Alvero ook de kenmerken voor goed ondernemerschap. Als de verhouding tussen deze drie aspecten goed is en gewaarborgd blijft, vormt dat een stabiele basis voor het verder verbeteren van de organisatie.

MVO is voor Alvero onlosmakelijk verbonden met kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid (VCA*), dus hebben we dat in ons managementsysteem voor KMAV (kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid) verweven. Alle voor niveau 3 relevante stakeholders worden betrokken in het MVO beleid: directie, medewerkers, leveranciers, strategische partners en klanten.

MVO Indicatoren en korte termijnbeleid

Naar aanleiding van de beoordeling de 33 vastgestelde MVO indicatoren zoals benoemd in de MVO Prestatieladder, zijn plannen vastgesteld zoals terug te vinden in het MVO indicatoren overzicht.

Om te waarborgen dat Alvero op de hoogte blijft van de laatste wetswijzigingen, heeft de KMAV coördinator zich ingeschreven op diverse nieuwsbrieven. Voorst zal zij minimaal 1x per jaar, ter voorbereiding op het jaarverslag, zoeken naar relevante wetswijzigingen en of nieuwe relevante wetgeving.

Voor 2017 zijn de volgende (verwachte) wetswijzigingen voor Alvero relevant:

 • Verhoging minimumloon.
 • E-factuur aan de overheid verplicht.
 • AOW leeftijd verhoogd.
 • Wet aanpak schijnconstructies
 • Nieuwe Arbo wet per 01-07-2017
 • E-factuur aan de overheid verplicht

Kwaliteits-, veiligheids- en MVO-doelstellingen

 • Continuering van de ISO 9001-2008 certificering. > Gerealiseerd
 • Continuering van de VCA* certificering, volgens de 2008-5.1 norm > Gerealiseerd
 • Continuereing van het certificaat voor de MVO Prestatieladder niveau 3. > Gerealiseerd

MVO Prestatieladder niveau 3: status indicatoren

Basis: People, planet, profit (mens, milieu en winstgevendheid) > duurzaamheid
Belangrijkste stakeholders (niveau 3): directie, aandeelhouders, medewerkers, klanten en leveranciers.  

People, Planet & Profit

mvo_indicatoren_2016.png

MVO-Indicatoren 2016 Alvero


mvo_indicatoren_2016_2.png

MVO-Indicatoren 2016 Alvero deel 2

Communicatie met de klanten regelt Alvero door een hoofdstuk Duurzaam op de website bij te houden. En in het nieuwe referentieboek van Alvero komen MVO en circulaire economie aan de orde.

Communicatie met de leveranciers gaat d.m.v. e-mailen, telefoongesprekken en klantbezoeken.

Arbeidsongevallenstatistiek 2016

arbeidsongevallen_2016.png

Aantal arbeidsongevallen bij Alvero in 2016

 1. Aantal werknemers (inclusief inleen- en uitzendkrachten)
 2. Aantal gewerkte uren
 3. Aantal arbeidsongevallen met verzuim van 1 dag tot minder dan 15 kalenderdagen
 4. Aantal arbeidsongevallen met verzuim van 15 kalenderdagen of meer alsmede blijvende arbeidsongeschiktheid
 5. Aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop (binnen 30 dagen over­lijden na een onafgebroken verzuim aansluitend aan het ongeval indien de doodsoorzaak mede is gelegen in het opgelopen letsel)
 6. Totaal aantal arbeidsongevallen (3+4+5)
 7. IF = incident frequentie = aantal arbeidsongevallen met verzuim (6) x 1.000.000 ¸ aantal gewerkte uren
 8. Gemiddelde IF = incident frequentie laatste 3 jaar
 9. Aantal dagen verzuim door arbeidsongeval
 10. SR= Severity Rate = aantal werkdagen verzuim door arbeidsongeval ¸ aantal ongevallen met verzuim

Doelstelling IF:

Aantal ongevallen: 2015: 0, 2016: 0
Op basis van dit verloop was voor de IF 2016 de doelstelling 0. Deze doelstelling hebben we gerealiseerd.

Klanttevredenheid

Wij hebben 6 meldingen van klachten van klanten geregistreerd 28 complimenten/bedankjes van tevreden klanten. De klachten hebben we uiteraard zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de klanten opgelost.  

Jaaracties 2016

jaarcaties_2016.png

Overzicht jaaracties van Alvero voor 2016


jaaracties_2016_deel_2.png

Deel 2 van het overzicht van de jaaracties voor 2016 van Alvero

Verbruikscijfers Alvero Kantoormeubelverhuur 2009-2016

gas_2017_m3.png

Gasverbruik Alvero 2016

Het gasverbruik is relatief gezien iets verminderd, maar absoluut gemeten is het hoger. 

elektriciteit_2017.png

Elektriciteitsverbruik Alvero 2016

Electriciteitsverbuik is duidelijk verminderd. Dit is verzoorzaakt door het vervangen de conventionele TL-buizen de verlichting door LED in het hele pand. 

water_2017.png

Waterverbruik Alvero 2016

Waterverbruik is relatief gezien erg gestegen. De oorzaak hiervan wordt nog achterhaald. 

brandstof_2017.png

Brandstofverbruik Alvero 2016

Het brandstorverbruik is relatief gezien verminderd t.o.v. vorig jaar. Dit komt mede door de registratie van het verbuik per vrachtwagen en het bespreken hiervan met de betrokken chauffeurs. 

Goede Doelen Alvero

Overzicht bijdrage goede doelen 2016:

 • Alpe d'huzes
 • Wenskaarten
 • ATMR
 • A. Nederhoed
 • WNF
 • Vogeltjes
 • Gedreven door succes
 • Bak van Boemeldonck
 • Beachsoccer
 • MMP kleurboek
 • Grotec (Piek 27)
 • Kika

Review van de directie

Maatschappelijk verantwoorden ondernemen is een essentieel onderdeel van onze manier van leiding geven aan het bedrijf. Dit uit zich in een hoge mate van betrokkenheid bij de medewerkers van het bedrijf en overige stakeholders als klanten en leveranciers. De voortgang die we geboekt hebben bij de certificering van MVO Prestatieladder is in dit opzicht dan ook erg belangrijk.

De kwaliteit van onze dienstverlening is de meest belangrijke constante binnen ons bedrijf de afgelopen jaren. Door veel aandacht te geven aan de kwaliteit van het werk zijn we in staat gebleken onze klanten tevreden te houden. Het kan echter altijd beter en dat was ook een uitkomst van de audit; procedures moeten nog zorgvuldiger in acht genomen moeten worden.

Het ziekteverzuimpercentage was in 2016 acceptabel gezien het feit dat enkele medewerkers door omstandigheden langdurig afwezig zijn geweest. De relatie tussen  leidinggevenden en medewerkers is goed, gebaseerd op onderling vertrouwen. Dit gekoppeld aan constante aandacht voor arbeidsomstandigheden zorgt voor betrokken medewerkers die graag naar hun werk komen.

2016 was een heel goed jaar; bedrijfseconomisch, wat betreft investeringen en wat betreft betrokkenheid en inzet van de medewerkers. Het medewerkersbestand is op orde en we zijn klaar voor 2017.

 

Huub Verheijen

directeur